jednorázový nebo znovupoužitelný?

slyšíme to pořád …

“Jednorázové produkty škodí životnímu prostředí, znovupoužitelné alternativy jsou výrazně lepší.”

ale není to tak jednoduché …

  • Spotřebitelé se stále více snaží vyhýbat výrobkům na jedno použití a místo toho upřednostňují opakovaně použitelné alternativy, přičemž základním předpokladem je, že tyto alternativy mají menší dopad na životní prostředí. To však nemusí být vždy pravda. 1
  • Klíčová je zde tzv. ENVIRONMENTAL PAYBACK PERIOD = vyjadřuje, kolikrát musí být výrobek opakovaně použit, aby se jeho dopad na životní prostředí vyrovnal jednorázovému produktu se stejnou funkcí. 2
  • Za prvé, opakovaně použitelné výrobky jsou často vyrobeny z materiálů s velkou environmentální stopou (např. kovová brčka nebo hrnky na kávu). 3
  • Za druhé, způsob, jakým je výrobek používán a udržován (např. ruční mytí x mytí v myčce), hraje značnou roli v jeho dopadu na životní prostředí. V některých případech mohou dopady spojené s údržbou převážit nad environmentálními výhodami opakovaně použitelného produktu. 4
  • Na druhou stranu, i když se zdá, že určité výrobky lze navrhnout pouze jako jednorázové, není to pravda. Například lékařské vybavení je běžně zlikvidováno bezprostředně po použití. Většinu lékařského odpadu (až 85 %) však lze ve skutečnosti znovu použít a/nebo recyklovat. 5
  • Zároveň některé produkty sice nejsou určeny k jednorázovému použití, ale vzhledem k tomu jak zřídka je ve skutečnosti používáme, tomu tak téměř je. Například vrtačka je průměrně používána pouhých 13 minut. V případech, jako je tento, dává smysl princip “product as a service”. Tím, že si produkt pronajme místo toho, aby si ho koupil, platí zákazník jen za dobu, kdy produkt reálně používá. 6

ENVIRONMENTAL PAYBACK PERIOD znovupoužitelných alternativ k jednorázovým plastovým výrobkům

“Tato studie zkoumala environmentální dopady opakovaně použitelných alternativ pro jednorázové plastové kuchyňské výrobky. Zkoumané typy produktů zahrnovaly brčka, krabičky, šálky na kávu a vidličky. Bylo zjištěno, že dopady těchto výrobků velmi závisí na způsobu jejich údržby (především způsobu mytí). Ukázalo se také, že opakovaně použitelné výrobky mohou být environmentálně šetrnější než jejich jednorázové varianty i přesto, že je jejich výroba méně šetrná. Záleží však na počtu opakovaných použití – tzv. ENVIRONMENTAL PAYBACK PERIOD. Klíčovým zjištěním je, že chování spotřebitelů a vzorce používání ovlivňují konečný dopad opakovaně použitelných výrobků na životní prostředí.” 7

Musíme si připustit, že na otázku “je lepší jednorázový nebo znovupoužitelný produkt?” neexistuje jednoduchá odpověď .

Chceme-li hmatatelné změny, a ne se jen poplácávat po zádech, jsou klíčová řešení založená na datech.

Proto přistupujeme k aspektu udržitelnosti v rámci našich projektů případ od případu a využíváme analytickou metodu LCA!

1 https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-021-01946-6

2 https://www.nps.gov/articles/000/kitchen-reusables.htm#:~:text=This%20“payback%20period”%20is%20the,parparable%20single%20%2Dpoužit%C3%AD%20plast%20product.%20&%20Text%20=%20Pro%20př%C3%ADklad%2C%20all%20three%20reusable,%20payback%20periods%20%20under%2012%20uses

3 https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-021-01946-6

4 https://news.umich.edu/is-reusable-always-best-comparing-environmental-impacts-of-reusable-vs-single-use-kitchenware/

5 https://www.bbc.com/future/article/20200813-the-hidden-harm-of-medical-plastic-waste-and-pollution

6 http://makeresourcescount.eu/edinburgh-tool-library-creativity-community-cutting-resource-use/

7 https://link-springer-com.proxy.uba.uva.nl/content/pdf/10.1007/s11367-021-01946-6.pdf